Chairman

Dr. Adi Anuar Azmin 

Universiti Malaysia Perlis

Treasurer

Zafira Zainudin

Technical Committee

Norhaslinda Mohd Kamil

Technical Reviewer

Prof. Dr. Noryati Ahmad

Universiti Teknologi MARA

 

Prof. Dr. Jaafar Pyeman

Universiti Teknologi MARA

 

Assoc. Prof. Dr. Ramalinggam Rajamanickam

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Dr. Mohd Rahim Khamis

Universiti Teknologi MARA

 

Dr. Asma Hakimah Ab Halim

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Dr. Hanim Kamarudin

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Dr. Norliza Che Yahya

Universiti Teknologi MARA

 

Dr. Sakinah Mat Zin

Universiti Teknologi MARA

Liaison Officer

Nuratikah Amid Dudin